[English Translation]

kekekekekeke I got attacked kekekekeke

[Indo Translation]

kekekekekeke Aku diserang kekekekeke

Credit: Shim Jaewon
Translation Credit: Shiningtweets
Indo Translation: etha @ OSWI
Advertisements